۹۷.۵ درصد تولید طیور کشور مربوط به مرغ است

<div itemprop="articleBody" class="item-text"><p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="background-color:white">به گزارش خبرنگار مهر، بازار گوشت مرغ از اردیبهشت تا به امروز نا به سامان بوده و نرخ هر کیلو مرغ بین ۹۵ تا ۱۰۰ هزار تومان در نوسان است در حالی که بر اساس مصوبه دولت قیمت هر کیلو گوشت مرغ باید ۷۳ هزار تومان باشد. در هفته جاری هر کیلو گوشت مرغ گرم ۹۵ هزار و ۸۰۰ تومان بوده این عدد برای گوشت مرغ با کمر ۸۹.۵۰۰، بدون کمر ۹۹.۸۰۰ و سینه مرغ بدون استخوان بین ۱۱۵.۸۰۰ تا ۱۳۰.۵۰۰ در حال فروش است. همچنین هر کیلو گوشت چرخ کرده مرغ طی دو هفته اخیر از ۱۲۰ هزار تومان در هر کیلو به ۱۵۰ هزار تومان رسیده است. برخی فعالان بازار مرغ عنوان می‌کنند جوجه ریزی انجام شده طی ماه‌های اخیر تمام نیاز بازار را پوشش می‌دهند و این نهادهای نظارتی هستند که باید پاسخگو گرانی گوشت مرغ باشند و برخی هم عنوان می‌کنند به دلیل کمبود و گرانی نهاده‌های دامی و طیور و تحویل ندادن خوراک های دامی وارد شده مرغدارها نتوانسته اند به اندازه کافی جوجه ریزی داشته باشند؛ البته گرمای هوا هم بی تأثیر در این امر نبوده است.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="background-color:white">به هر روی چند ماه است که بازار گوشت کشور اعم از گوشت قرمز و گوشت مرغ نا به سامان بوده و نرخ‌ها سلیقه‌ای تعیین می‌شوند.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align:justify">در ادامه به وضعیت تولید و کشتار مرغ در کشور طی سال‌های اخیر پرداخته می‌شود.</p>
<p dir="RTL" style="text-align:justify">بنا بر پژوهش‌های انجام شده از سوی مرکز آمار کشور سال گذشته مرغ با وزن ۲ هزار و ۹۰ تن معادل ۹۷.۵ درصد از کل وزن قابل مصرف طیور عرضه شده را به خود اختصاص داد. در این راستا استان گلستان با ۱۱۷ میلیون قطعه و به وزن ۲۳۲ هزار تن بیشترین تعداد و وزن مرغ تولیدی را به خود اختصاص داده است.</p>
<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="background-color:white">طرح آمارگیری کشتار طیور کشتارگاه‌های کشور از دی ١٣٩٩ توسط مرکز آمار ایران با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و سازمان دامپزشکی کشور به مرحله اجرا درآمد که نتایج آن تا پاییز سال ١٤٠٠ به‌صورت فصلی و پس از آن به صورت ماهانه منتشر شد.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="background-color:white"><strong><span style="color:#000080">نتایج حاصل از طرح تولید طیور در سال ١٤٠١</span></strong></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="background-color:white">گفتنی است تعداد کل طیور زنده وارد شده به کشتارگاه‌ها یک میلیون و ۱۲۳ قطعه به وزن ۲ هزار و ۷۹۴ تن بوده که از این عدد یک میلیون و ۱۱۳ قطعه لاشه قابل مصرف به وزن ۲ هزار و ۱۴۳ تن عرضه شد. همان طور که آمد آمار مرغ‌های عرضه شده به وزن ۲ میلیون و ۹۰ تن بوده که ۹۷.۵ درصد از کل وزن قابل مصرف طیور عرضه شده را به خود اختصاص داد. استان گلستان رتبه نخست را به خود اختصاص داد.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="background-color:white">سایر انواع طیور که عمدتاً شامل بوقلمون، بلدرچین، شترمرغ و مرغ تخم‌گذار است ٥٣ هزار تن معادل ۲.۵ درصد از کل وزن قابل مصرف طیور عرضه‌شده را به خود اختصاص داد.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="background-color:white"><strong><span style="color:#000080">فراوانی تولید طیور در استان‌ها</span></strong></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="background-color:white">استان‌های دارای بیشترین تعداد و وزن سایر انواع طیور به شرح ذیل است:</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="background-color:white">استان اصفهان با ٨٠٣ هزار قطعه بوقلمون به وزن ۷ هزار و ۶۰۸ تن، استان یزد با ۲ هزار و ۹۸۸ هزار قطعه بلدرچین به‌وزن ٦٤٩ تن، استان اصفهان با ١٧ هزار قطعه شترمرغ به‌وزن ٧٢٦ تن، استان البرز با ۵ هزار و ۹۸۶ هزار قطعه سایر انواع طیور (مرغ تخم‌گذار، مرغ مادر و کبک) به وزن ۹ هزار و ۷۷ تن بیشترین آمار تولید طیور کشور را در سال ۱۴۰۱ به خود اختصاص داده اند.</span></p><div class="gallery hidden"></div>
</div>

تاریخ: 
۹ مرداد ۱۴۰۲، ۱۴:۰۳
دسته بندی در گروه: