پیشرفت چشمگیر توسعه جامعه‌ مدنی و زنان در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، الهام آزاد عضو هیأت رئیسه مجمع زنان اتحادیه بین المجالس جهانی در کنفرانس گفت‌وگوی بین الادیان اتحادیه بین المجالس (IPU) با بیان اینکه در حوزه زنان دستاوردهای مهمی در آموزش و بهداشت به دست آورده ایم، گفت: پس از انقلاب اسلامی در ایران تعداد پزشکان عمومی زن ۱۶ برابر و تعداد پزشکان متخصص زن ۵۰ برابر افزایش یافته است و توسعه جامعه مدنی و زنان در شبکه سازی اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران پیشرفت چشمگیری داشته و قدرت شبکه سازی زنان باعث شده است تا در جامعه مدنی نقش سازنده‌تری ایفا کنند.

وی افزود: نقش زنان در جامعه بسیار حائز اهمیت است و از دیدگاه اسلام جایگاه زنان از لحاظ مقام انسانی و رشد کمال انسانی هیچ تفاوتی با مردان ندارند و از مرد و زن در کنار یکدیگر نام برده می‌شود و از نظر اسلام زنان دارای همان مقام و مرتبه‌ای هستند که مردان دارا هستند هم از لحاظ معنوی، انسانی و تکالیف مهم اجتماعی؛ وَالمُؤمِنونَ وَالمُؤمِناتُ بَعضُهُم أَولِیاءُ بَعضٍ زنان و مردان؛ در حفظ نظام مجمومه اجتماعی سهیم و شریک هستند.

آزاد ادامه داد: بر اساس آموزه‌های دین مبین اسلام، رهبری انقلاب اسلامی ایران به عنوان رهبر دینی و سیاسی، نگاه مترقیانه ای به مساله حقوق زنان دارند و از نظر ایشان احقاق حقوق زنان از مهمترین مسائل برای پیشرفت جامعه است.

عضو فراکسیون زنان مجلس با بیان اینکه در جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به صورت خاص در حوزه زنان پیشرفت‌های چشمگیری به وجود آمده است، ادامه داد: در ابتدای انقلاب اسلامی تنها ۳۵ درصد از زنان تحصیل کرده بودند در حالی که امروز این تعداد به ۸۵ درصد رسیده است که این امر نشانگر ارتقای جایگاه زنان در جمهوری اسلامی ایران است همچنین در حوزه تحصیلات دانشگاهی بیش از دو دهه است که ۵۰ درصد ترکیب دانشگاه را زنان تشکیل دادند و حدود ۳۰ درصد از مدیریت‌های عالی رتبه به زنان تخصیص یافته است.

تاریخ: 
۲۵ خرداد ۱۴۰۲، ۱۱:۰۴
گروه خبر: