واکنش خزعلی به شائبه‌ محدودکردن فعالیت اقتصادی زنان با دورکاری آنها

انسیه خزعلی افزود: این مجوز پاسخی به مطالبه زنان بود و برعکس آنچه عده‌ای تبلیغ می کنند، دورکاری این مادران شاغل می‌تواند به استمرار اشتغال آنها و کیفیت کار به دلیل آرامش روحی آنان کمک کند، کما اینکه طی سالهای گذشته برخی از مادران شاغل به دلیل عدم امکان دورکاری مجبور به رها کردن شغل برای حفظ خانواده شدند.

او گفت: دورکاری مادران شاغل دارای فرزند کمتر از شش سال می‌تواند منجر به استمرار اشتغال زنان شود و حتی اگر دورکاری زنان توسعه یابد، زنان بیشتری وارد عرصه اشتغال خواهند شد چراکه می‌توانند هر دو مسئولیتی را که به هر دو آنها علاقمند هستند، یعنی تربیت فرزندان و رسیدگی به امور خانواده و فعالیت اقتصادی را همزمان اداره کنند چرا که زنان توانایی این امر را دارند.

خزعلی با بیان اینکه به راحتی با صدور مجوز دورکاری برای مادارن شاغل دارای فرزند خردسال موافقت نمی‌شد و این کار با پیگیریهای مداوم انجام شد، بر فراهم کردن امکانات بیشتر برای مادران شاغل تاکید کرد و گفت: طبیعتا استفاده از دورکاری برای مادران شاغل دارای فرزند زیر شش سال امری اختیاری است و اینگونه نیست که مادران به اجبار از این دورکاری استفاده کنند. اگر تعداد متقاضیان برای دورکاری در ادارات زیاد باشد، این امر باید نوبتی و با برنامه ریزی مدیران انجام شود.

 

47231

تاریخ: 
۲۳ آبان ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۵
گروه خبر: