مراقبت‌های پرستاری باکیفیت باید در دسترس، مردم محور و عادلانه باشدبه گزارش روز جمعه ایرنا از وزارت بهداشت ، عباس عبادی در نشست مدیران مراکز قطب های ۱۰ گانه بهداشتی کشور با هدف ارتقای کیفیت مراقبت های پرستاری که به دعوت دفتر ارتقای سلامت و خدمات پرستاری معاونت پرستاری برگزار شد، مبتنی بر شواهد بودن این مراقبت ها را از الزامات کیفی بودن خدمات برشمرد.

وی با تاکید بر هدف کلان این معاونت، یعنی دسترسی آحاد جامعه به مراقبت های پرستاری ایمن، با کیفیت و مقرون به صرفه، به تشریح اهمیت مفهوم کیفیت به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی پوشش همگانی سلامت پرداخت و افزود: سالانه بین ۷.۵ تا ۴.۸ میلیون مرگ به دلیل کیفیت پایین مراقبت در کشورهای با درآمد کم و متوسط (LMICs) اتفاق می افتد که تا ۱۵ درصد از کل مرگ و میرها در این کشورها را شامل می شود.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، ادامه داد: این در حالی است که سیستم های بهداشتی با کیفیت بالا می توانند سالانه از ۲.۵ میلیون مرگ ناشی از بیماری های قلبی عروقی، ۹۰۰ هزار مرگ ناشی از سل، یک میلیون مرگ نوزاد و نیمی از مرگ مادران جلوگیری کنند.

عبادی با بیان این که مراقبت های پرستاری باکیفیت باید در دسترس، مردم محور، عادلانه، به موقع و یکپارچه باشد، مبتنی بر شواهد بودن این مراقبت ها را از الزامات کیفی بودن خدمات برشمرد.

 وی به احصای فرآیندهای غیرمرتبط با شرح وظایف پرستاری که توسط دانشگاه های علوم پزشکی احصا شده است، اشاره کرد و افزود: اصلاح این فرآیندها گام نخست برای ارایه مراقبت های پرستاری مطلوب است و اگرچه انجام این مهم، مستلزم صرف زمان و منابع زیادی است، لذا به نظر می رسد شروع فرآیندهای اصلاحی بهتر است به صورت مرحله به مرحله و در مقیاس کوچک آغاز شود.

وی با معرفی "طرح استانداردسازی خدمات پرستاری در بیمارستان های منتخب" با هدف تعیین وضعیت موجود ارایه خدمات پرستاری و شناسایی نقاط قابل بهبود در آن، گفت: به منظور ارتقای کیفیت مراقبت های پرستاری، یکی از بیمارستان های هر قطب به عنوان بیمارستان منتخب برای انجام اقدامات اصلاحی، معرفی شده و طی برنامه زمان بندی، تمامی فرآیندهای مرتبط با پرستاری در آن، مورد بازنگری، به روز رسانی و پایش قرار می گیرد.

در این نشست، مدیران پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی مازندران، کرمان، البرز، تبریز، اصفهان، شیراز، کرمانشاه، اهواز، لرستان، مشهد، تهران و شهید بهشتی حضور داشتند.


گروه خبر: