شاخص هوای اصفهان در مرز ناسالم ثبت شد

<div itemprop="articleBody" class="item-text"><p dir="rtl" style="text-align:justify">مسئول امور کنترل کیفیت هوا در معاونت حمل و نقل شهرداری اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میانگین شاخص هوای کلان‌شهر اصفهان امروز سه‌شنبه ۱۰ مرداد <span style="text-align:justify">براساس</span> داده‌های دریافتی ۱۷ ایستگاه پایش فعال با شاخص ۱۰۰ در مرز ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.</p>
<p dir="rtl" style="text-align:justify">جمشید <span style="text-align:justify">لقایی</span> خاطرنشان کرد: امروز آلاینده غالب هوای این کلان‌شهر ذرات معلق ۲.۵ میکرون (ریزگرد) بوده که شاخص آن برابر با ۱۰۹ و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.</p>
<p dir="rtl" style="text-align:justify">وی افزود: امروز شاخص هوا در ایستگاه کردآباد با ۱۵۶، خیابان <span style="text-align:justify">زینبیه</span> با ۱۵۷ و خیابان میرزا طاهر با ۱۷۱ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان را نشان می‌دهد.</p>
<p dir="rtl" style="text-align:justify">مسئول کنترل کیفیت هوا در معاونت حمل و نقل شهرداری اصفهان ادامه داد: شاخص هوا همچنین در ایستگاه رهنان و محله ولدان با ۱۰۶، خیابان ۲۵ آبان با ۱۱۶ و بولوار کاوه با ۱۲۵ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.</p>
<p dir="rtl" style="text-align:justify"><span style="text-align:justify">لقایی</span> اضافه کرد: شاخص هوا در ایستگاه سپاهان شهر با ۵۵، خیابان فرشادی با ۶۰، خیابان فیض با ۷۲، پارک‌زمزم با ۸۴ و دانشگاه صنعتی با ۹۱ AQI در وضعیت قابل قبول است.</p>
<p dir="rtl" style="text-align:justify">وی اظهار داشت: به افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی، سالمندان، زنان باردار و کودکان توصیه می‌شود که همچنان از فعالیت‌های طولانی و سنگین در فضای باز بکاهند.</p>
<p dir="rtl" style="text-align:justify">همچنین سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست (منطقه اصفهان)، امروز شاخص هوا در ایستگاه خیابان احمدآباد با ۹۱، استانداری با ۷۵، پروین با ۶۴ و رودکی با ۷۲ در وضعیت قابل قبول و در بزرگراه خرازی با ۱۰۶ AQI ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.</p>
<p dir="rtl" style="text-align:justify">شاخص هوا در شهرهای مجاور کلان‌شهر اصفهان از جمله در <span style="text-align:justify">سجزی</span> با ۱۰۹ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و <span style="text-align:justify">قهجاورستان</span> با ۱۵۹ وضعیت ناسالم برای عموم شهروندان و در شاهین شهر با ۷۰‌و مبارکه با ۷۵ در وضعیت قابل قبول است.</p>
<p dir="rtl" style="text-align:justify">شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.</p>
<p dir="rtl" style="text-align:justify">این شاخص <span style="text-align:justify">بطور</span> معمول برای پنج آلاینده هوا شامل <span style="text-align:justify">منوکسیدکربن</span> (CO) ، <span style="text-align:justify">اُزن</span> (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه <span style="text-align:justify">گیری</span> و <span style="text-align:justify">بطور</span> روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.</p>
<p dir="rtl" style="text-align:justify">شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.</p><div class="gallery hidden"></div>
</div>

تاریخ: 
۱۰ مرداد ۱۴۰۲، ۱۰:۱۴
گروه خبر: 
دسته بندی در گروه: