سوءاستفاده دوست فرح پهلوی از زیبایی و جوانی‌اش +فیلم

گروه جامعه جهان نيوز: به تازگی شبکه سعودی و ضد ایرانی اینترنشنال گفت‌وگویی را با لیلی امیر ارجمند به عنوان بنیان‌گذار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان انجام داده است. در این گفت‌وگو لیلی امیر ارجمند به صراحت به فساد اخلاقی در مهمانی‌های شبانه‌ای که توسط دربار برگزار می‌شده اعتراف کرده است.

لیلی امیرارجمند دوست صمیمی و دیرینه‏‌ فرح دیبا(پهلوی) بود. او در دوران قدرت فرح به مشاغل متعدد و مهمى دست یافت و آخرین سمت وى عضو هیئت امناء و مدیر عامل کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان بود. این شخص هیچ اعتقادى به آداب مذهبی نداشته و فساد او در مسائل اخلاقی و جنسی، برای همه آشکار بود.
 

لیلی امیرارجمند، افکار مخصوصی داشت، از جمله اینکه: «آدم‌ها اگر در حضور هم معاشقه و مغازله زناشویی کنند، لذتش دوصد چندان می‌شود و خودش همیشه مجالس چند نفر راه می‌انداخت و گاهی که مرد کم می‌آوردند، خدمه دربار را صدا می‌کرد و به داخل محفل خودشان می‌بردند!»

لیلی امیر ارجمند همان شخصی است که به گفته مادر شاه نمونه یک زن بی‌بندوبار و آزاد از هر نوع قید و بند بود.
 

عکس فرح
انتخاب فردی با این روحیه (که از سوی ساواک به جاسوسی برای بلوک‌شرق نیز متهم شده و سال‌ها تحت نظر قرار داشت!) جهت ریاست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران، به طور جدی قابل تامل و البته تاسف است.

در گذشته هم جهان نيوز خاطره‌ای را درباره فساد، فحشا و انحطاط اخلاقی لیلی امیر ارجمند آورده بود. در ادامه فیلم گفت‌وگوی لیلی امیرارجمند با شبکه اینترنشنال را مشاهده خواهید کرد.

پیش از نمایش این فیلم، از مخاطبان عزیز به واسطه اشاره به مسائل غیراخلاقی پوزش خواسته، اما برای شناخت هر چه بیشتر عمق فساد خاندان پهلوی و اطرافیانشان بیان این گونه مطالب اجتناب ناپذیر است.

 

گروه خبر: