ببینید | خرد شدن درخت زیر مشت‌های سهمگین دختر جوان


ببینید | خرد شدن درخت زیر مشت‌های سهمگین دختر جوان

دختر جوانی با مشت‌های محکم خود تنه یک درخت را خرد کرد. منبع: خبرآنلاین


دریافت 2 MB۲۶۲۲۶۳کد خبر 1631217
گروه خبر: