اختتامیه همایش ادبی سوختگان وصل

تهران- ایرنا- مراسم اختتامیه هجدهمین و نوزدهمین همایش ادبی سوختگان وصل عصر سه‌شنبه (۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱) با حضور سرلشکر «حسین سلامی» فرمانده کل سپاه پاسدران انقلاب اسلامی در سالن فردوسی دانشگاه تهران برگزار شد .

 • گفت و گوی «سعید حدادیان» با «صادق آهنگران» در مراسم اختتامیه همایش ادبی سوختگان وصل

 • مراسم اختتامیه هجدهمین و نوزدهمین همایش ادبی سوختگان وصل عصر سه‌شنبه (۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱) در سالن فردوسی دانشگاه تهران برگزار شد

 • مدیحه سرایی «سعید حدادیان» در مراسم اختتامیه همایش ادبی سوختگان وصل

 • ورود سرلشکر «حسین سلامی» فرمانده کل سپاه پاسدران انقلاب اسلامی به محل برگزاری مراسم اختتامیه همایش ادبی سوختگان وصل

 • سخنرانی حجت الاسلام «محمد مهدی کرمی» مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران در مراسم اختتامیه همایش ادبی سوختگان وصل

 • مراسم اختتامیه هجدهمین و نوزدهمین همایش ادبی سوختگان وصل عصر سه‌شنبه (۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱) با حضور سرلشکر «حسین سلامی» فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سالن فردوسی دانشگاه تهران برگزار شد

 • مراسم اختتامیه هجدهمین و نوزدهمین همایش ادبی سوختگان وصل عصر سه‌شنبه (۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱) با حضور سرلشکر «حسین سلامی» فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سالن فردوسی دانشگاه تهران برگزار شد

 • سخنرانی سرلشکر «حسین سلامی» فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در در مراسم اختتامیه همایش ادبی سوختگان وصل

 • مراسم اختتامیه هجدهمین و نوزدهمین همایش ادبی سوختگان وصل عصر سه‌شنبه (۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱) در سالن فردوسی دانشگاه تهران برگزار شد

 • سخنرانی سرلشکر «حسین سلامی» فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم اختتامیه همایش ادبی سوختگان وصل

 • مراسم اختتامیه هجدهمین و نوزدهمین همایش ادبی سوختگان وصل عصر سه‌شنبه (۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱) در سالن فردوسی دانشگاه تهران برگزار شد

 • سخنرانی سرلشکر «حسین سلامی» فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم اختتامیه همایش ادبی سوختگان وصل

 • مراسم اختتامیه هجدهمین و نوزدهمین همایش ادبی سوختگان وصل عصر سه‌شنبه (۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱) با حضور سرلشکر «حسین سلامی» فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سالن فردوسی دانشگاه تهران برگزار شد

 • تجلیل از برگزیدگان در مراسم اختتامیه همایش ادبی سوختگان وصل

 • تجلیل از برگزیدگان در مراسم اختتامیه همایش ادبی سوختگان وصل

 • تجلیل از برگزیدگان در مراسم اختتامیه همایش ادبی سوختگان وصل

 • گفت و گوی «نرگس سلیمانی» دختر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و عضو شورای شهر تهران‌ با سرلشکر «حسین سلامی» فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم اختتامیه همایش ادبی سوختگان وصل

 • گفت و گوی «سعید حدادیان» با سرلشکر «حسین سلامی» فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم اختتامیه همایش ادبی سوختگان وصل

 • تجلیل از برگزیدگان در مراسم اختتامیه همایش ادبی سوختگان وصل

 • «صادق آهنگران» در مراسم اختتامیه همایش ادبی سوختگان وصل

 • تجلیل از برگزیدگان در مراسم اختتامیه همایش ادبی سوختگان وصل

 • تجلیل از برگزیدگان در مراسم اختتامیه همایش ادبی سوختگان وصل

 • تجلیل از برگزیدگان در مراسم اختتامیه همایش ادبی سوختگان وصل

 • مدیحه سرایی «صادق آهنگران» در مراسم اختتامیه همایش ادبی سوختگان وصل

گروه خبر: 
دسته بندی در گروه: